Λύση φορητής τιμολόγησης ιδανική και για τις επιχειρήσεις διανομής πετρελαίου