Λογιστική Διαχείριση

Κορυφαία Λογισμικά για Απόλυτο Έλεγχο & Οργάνωση της Επιχείρησης!

PRISMA Win® Μισθοδοσία

H εφαρμογή PRISMA Win® Μισθοδοσία, σχεδιασμένη στην αιχμή της τεχνολογίας αποτελεί ένα ισχυρό και ταυτόχρονα εύχρηστο εργαλείο στην υπηρεσία του λογιστή, αλλά και του εργοδότη και συμπληρώνει τη σουίτα εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης της Megasoft. To λογιστικό πρόγραμμα της Megasoft, αναπτυγμένο σε περιβάλλον Windows κάνει τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μία τόσο απλή υπόθεση που κάθε επιχείρηση μπορεί να τη διαχειριστεί εσωτερικά, ενώ το καθιστά την πιο σίγουρη επένδυση, αφού προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο με ταχύτητα και απλότητα στη λειτουργία του!
Με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους υπολογισμούς, αλλά και σε όλες της τις διαχειρίσεις, η εφαρμογή είναι ιδανική για οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση κ.α.), απόλυτα σύμφωνη με την τρέχουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, ενώ μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει. Χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την ευχρηστία της εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες χειριστικού λάθους και απαλλάσσει τον εργοδότη από πολύπλοκες και χρονοβόρες εργασίες.

Χαρακτηριστικά
• Παρακολούθηση Απεριόριστων Εργαζομένων και ιστορικό εργαζομένων
• Διαχείριση Απεριόριστων Εταιρειών και Χρήσεων
• Συλλογικές Συμβάσεις με ενημέρωση από το site
• Διαχείριση Επιδότησης Εισφορών και ιστορικό ανά υπάλληλο
• Κέντρα Κόστους
• Διαχείριση Αδειών
• Ωράρια
• Αυτόματη συμπλήρωση και Online αποστολή όλων των νέων εντύπων για ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
• Ατομικές Συμβάσεις
• Επιχειρησιακές Συμβάσεις
• Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
• Διαχείριση Προκαταβολών
• Βεβαιώσεις Αποδοχών
• Αποδείξεις Πληρωμής
• Πολλαπλές εκτυπώσεις με φίλτρα ταξινόμησης
• Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
• Εκτυπώσεις Φ.Μ.Υ. σε έντυπο και εκτυπώσεις ειδικής έκτακτης εισφοράς
• Βιβλίο Υπερωριών
• Πρόγραμμα εργασίας
• Εκτυπώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Ασφαλιστικό Ταμείο, Τύπο Μισθοδοσίας, Κατηγορία • Ασφαλισμένου και Περίοδο
• Κατάσταση κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
• Οριστική Δήλωση Έτους και σε Μαγνητικό Μέσο
• Αυτόματος υπολογισμός υπερωριών, υπερεργασίας, αποζημιώσεων κ.α.
• Μαζικές κινήσεις Μισθοδοσίας
• Αποστολή Α.Π.Δ. και δυνατότητα αποθήκευσης Α.Π.Δ.
• Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων ανά εργαζόμενο
• Ηλεκτρονική αποστολή Βιβλίου αδειών και υπερωριών

PRISMA Win® Έσοδα - Έξοδα

Ένα λογιστικό πρόγραμμα, πλήρως εναρμονισμένο με τον Κ.Φ.Α.Σ., απευθύνεται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α΄ & Β΄ Κατηγορίας και απλοποιεί την οικονομική διαχείρισή τους.

Χαρακτηριστικά
• Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
• Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
• Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
• Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
• Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιριών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί
• Παρακολούθηση δεδομένων βάσει Συντελεστή Καθαρού Κέρδους
• Αυτόματος Υπολογισμός αξίας ΚΕΠΥΟ ανά λογαριασμό στην κίνηση
• Εκτύπωση καρτέλας Συμβαλλομένων με ανάλυση Καθαρής Αξίας, Αξίας ΦΠΑ
• Παρακολούθηση υπολοίπων Συμβαλλομένων (εκτυπώσεις υπολοίπων - ενηλικίωσης)
• Αυτοέλεγχος
• Ειδικό σημείωμα περαίωσης
• Έλεγχος καταχώρησης Κινήσεων ανά Χειριστή και ανά Εταιρεία
• Εκτύπωση Ισοζυγίου Λογαριασμών
• Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
• Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
• Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
• Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
• Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
• Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
• Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη.
• Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007.
• Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών – Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
• Intrastat
• Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
• e-Έντυπα
• Διαχείριση αξιογράφων

PRISMA Win® Γενική Λογιστική

Ένα λογιστικό πρόγραμμα, πλήρως εναρμονισμένο με τον Κ.Φ.Α.Σ., απευθύνεται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και απλοποιεί την οικονομική τους διαχείριση.

Χαρακτηριστικά
• Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
• Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
• Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
• Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
• Αυτόματη ενημέρωση Υποκαταστήματος & Διαχείριση Βιβλίων Υποκαταστήματος
• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
• Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
• Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
• Κατάσταση Απογραφής Λογαριασμών
• Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
• Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
• Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
• Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
• Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
• Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
• Εκτύπωση Εντύπων

PRISMA Win® Αναλυτική Λογιστική

Ολοκληρωμένη Οικονομική Διαχείριση που περιλαμβάνει και την εφαρμογή PRISMA Win® Γενική Λογιστική.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά
• Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής με αυτόματη δημιουργία κινήσεων από εγγραφές της Γενικής Λογιστικής
• Αντιστοίχιση λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διάμεσους - αντικριζόμενους Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα ποσόστωσης ή επιμερισμού κατά την καταχώρηση της κίνησης Γενικής Λογιστικής
• Ανακατάταξη Δαπανών Εξόδων
• Οικοδομοτεχνικά.

PRISMA Win® Οικοδομοτεχνικά

Οικονομική Διαχείριση – Υπολογισμός κόστους Οικοδομών καθώς και καταμερισμός αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες.

• Τήρηση θεωρημένου βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
• Εκτύπωση Ειδικού Εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
• Ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής (γενικές δαπάνες - κατασκευαστικές δαπάνες - κατανομή κόστους)