Συνεχές feedback

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, για να διασφαλίζουμε ανά πάσα στιγμή την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών τους, να τους ενημερώσουμε για τις νέες αναβαθμίσεις και για ό,τι νέο προστίθεται στις εφαρμογές τους, διατηρώντας, παράλληλα, συχνό feedback για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.